Primeri Java-XYZ
Prikazani primeri simulacij so bili razviti z Java-XYZ, uporabljenim kot samostojno aplikacijo. Sako pripravljene simulacije lahko prikažemo z uporabo Java-XYZ, ki teče kot aplet.
Podatke, kako naložimo pripravljene simulacije, najdemo v "Splošnih podatkih".

Nadaljne primere najdemo kot del interaktivnega učbenika
Introduction to Classical Mechanics