Opozorilo

Na tem mestu naj bi bil na voljovsebinski paket SCORM za celoten predmet. Vendar velja naslednje pojasnilo:

 

Standard SCORM je še v razvoju. Čeprav naj bi omogočal tudi agregacijo (združevanje) več vsebinskih paketov SCORM v večji paket (ki naj bi zato poleg manifesta vseboval tudi podmanifeste vsebovanih paketov), zaenkrat uporabo podmanifestov odsvetujejo. Po nekaterih informacijah naj bi to v naslednjih verzijah standarda SCORM morda celo opustili!