Arhitektura PB

Trinivojska arhitektura podatkovne baze 

Drugo ime za trinivojsko arhitekturo je ANSI/SPARC arhitektura. Leta 1975. jo je razvil Standards Planning and Requirements Commitee (SPARC) American National Standards Institute (ANSI). Opredeljuje 3 nivoje opisov PB:

 • zunanji nivo (opredeljuje različne poglede uporabnikov na podatke),
 • konceptualni nivo (celovit pregled vseh vrst podatkov in povezav med podatki v PB),
 • fizični nivo (opredeljuje fizični način shranjevanja in dostope do podatkov).

Zelo poenostavljeno: zunanji nivo opisuje uporabo podatkov, konceptualni pomen podatkov, notranji pa način shranjevanja podatkov. Opis posameznega nivoja se imenuje shema podatkovne baze.

img31_8
Shematski prikaz ANSI/SPARC arhitekture podatkovne baze

Opisi posameznih nivojev

Zunanji nivo

 • Predstavlja različne poglede uporabnikov na PB.
 • Vsak pogled = ena zunanja shema.
 • Ena shema opisuje podatke, zanimive za posameznega uporabnika.
 • Pogledi so prilagojeni potrebam posameznega uporabnika.
 • Za različne uporabnike obstajajo različne sheme za prikaz istih podatkov.
 • Zunanji pogledi (pogosto) prikazujejo izračunane podatke
 • Pomagajo pri zagotavljanju varnosti - uporabnik vidi le omejeno množico podatkov.
 • Število zunanjih shem je (teoretično) neomejeno.


Konceptualni nivo

 • Vsebuje celovito informacijo o vsebini in strukturi podatkovne baze
 • Opisani so podatki in povezave med podatki v PB
 • Konceptualna shema vsebuje le logične podatke o PB
 • Vsaka PB ima le 1 konceptualno shemo
 • Konceptualna shema:
  • odraža potrebe uporabnikov,
  • je popolnoma neodvisna od SUPB-ja in strojne opreme.

Opomba: Vsaka izmed zunanjih shem sloni na enem delu konceptualne sheme. Zato vsi podatki, ki jih prikažemo na zunanjem nivoju, morajo biti zajeti ali izpeljani iz podatkov, opisanih na konceptualnem nivoju.


Notranji nivo

 • Opisuje fizično predstavitev PB v računalniku.
 • Opisuje KAKO so podatki shranjeni v PB, opisi zajemajo:
  • podatkovne strukture
  • datotečne organizacije,
  • indekse, ...

Kakovost notranje sheme določa performanse PB in optimalnost izrabe prostora na disku!
Notranja shema je odvisna od SUPB-ja!

Opomba: Pod notranjim nivojem obstaja še fizični nivo, s katerim upravlja OS na osnovi navodil, ki jih dobi od SUPB-ja. Ločitev funkcij med SUPB-jem in OS na fizičnem nivoju ni striktno določena in se med sistemi zelo razlikuje.