e-gradiva informatika

 

Nekaj o gradivih

 

Informacijska tehnologija 

 

 

 

Razvoj računalništva

 

 

 

Zgradba računalnika in delovanje (Von Neumanov model računalnika)

 

 

 

Razlika med strojno in programsko opremo

 

 

 

Razlaga operacijskega sistema

 

 

 

Preskus znanja

 

 

Podatki in informacije 

 

 

 

Razlika med informacijo in podatkom

 

 

 

Razlika med zveznim in diskretnim zapisom podatkov

 

 

 

Vloga in pomen informacije v sodobni družbi

 

 

 

Pisna predstavitev informacije

 

 

 

 

Urejevalniki besedil

 

 

 

 

Oblikovanje dokumentov s pomočjo MS Office

 

 

 

 

Oblikovanje dokumentov s pomočjo odprte kode

 

 

 

 

Desetprstno tipkanje

 

 

 

Slikovna predstavitev informacije

 

 

 

 

Slikovna predstavitev informacije

 

 

 

 

Značilnosti računalniške grafike

 

 

 

 

Področja uporabe računalniške grafike

 

 

 

 

Modeli prikazovanja barv v računalniku 

 

 

 

 

Točkovni in predmetni zapis računalniških slik

 

 

 

 

Osnovni postopki priprave in obdelave računalniških slik

 

 

 

Zvočna predstavitev informacije

 

 

 

 

Zvočna predstavitev informacije

 

 

 

 

Značilnosti zvočnega zapisa podatkov v računalniku

 

 

 

 

Značilnosti standarda MIDI

 

 

 

 

Problemi govorne komunikacije z računalniki

 

 

 

Gibljiva slika

 

 

 

 

Računalniška animacija

 

 

 

 

Video

 

 

 

Preskus znanja

 

 

Računalniško omrežje

 

 

 

Računalniško omrežje 

 

 

 

Povezovanje računalnikov v omrežja

 

 

 

Oblike izmenjave podatkov v računalniškem omrežju

 

 

 

Elektronska pošta

 

 

 

Iskanje podatkov v globalnem omrežju 

 

 

 

Nevarnosti računalniških vsiljivcev 

 

 

 

Načini varovanja ter zdravljenja podatkov

 

 

 

Preskus znanja

 

 

Informacijska družba

 

Informacijska družba

 

 

Preskus znanja

 

 

Komuniciranje

 

 

 

Komuniciranje in njegov pomen

 

 

 

Oblike komuniciranja

 

 

 

Preskus znanja

 

 

Obdelava podatkov  

 

 

 

Značilnosti računalniške obdelave podatkov

 

 

 

Pomen zaščite in varovanja podatkov

 

 

 

Pisni zapis podatkov

 

 

 

Pomen preglednic na funkcionalni ravni

 

 

 

Preskus znanja

 

 

Programiranje

 

 

 

Algoritem

 

 

 

Vloga programa in programskega jezika

 

 

 

Vrste programskih jezikov, prevajanje in tolmačenje

 

 

 

Izbor in uporaba ustreznega programskega jezika 

 

 

 

Osnovni gradniki izbranega  programskega jezika

 

 

 

Razvoj algoritma, diagram poteka in programska rešitev

 

 

 

Preskus in analiziranje programske rešitve

 

 

 

Dokumentiranje programov

 

 

 

Preskus znanja

 

 

Informacijski sistemi in rešitve 

 

 

 

Razvoj celovite informacijske rešitve

 

 

 

Preskus znanja