e-gradiva informatika

   Zgodovina posodobitev gradiva

Razvoj računalništva

Zgradba računalnika in delovanje (Von Neumanov model računalnika)

Razlika med strojno in programsko opremo

Razlaga operacijskega sistema

Kvizko sprašuje

Razlika med informacijo in podatkom

Razlika med zveznim in diskretnim zapisom podatkov

Vloga in pomen informacije v sodobni družbi

Masovni podatki

Pisna predstavitev informacije

Urejevalniki besedil

Oblikovalniki besedil

Desetprstno tipkanje

Slikovna predstavitev informacije

Slikovna predstavitev informacije

Značilnosti računalniške grafike

Področja uporabe računalniške grafike

Modeli prikazovanja barv v računalniku

Točkovni in predmetni zapis računalniških slik

Osnovni postopki priprave in obdelave računalniških slik

Zvočna predstavitev informacije

Zvočna predstavitev informacije

Značilnosti zvočnega zapisa podatkov v računalniku

Značilnosti standarda MIDI

Problemi govorne komunikacije z računalniki

Gibljiva slika

Računalniška animacija

Video

Kvizko sprašuje

Računalniško omrežje

Povezovanje računalnikov v omrežja

Storitve v računalniškem omrežju

Elektronska pošta

Iskanje podatkov v globalnem omrežju

Internet stvari

Nevarnosti računalniških vsiljivcev

Načini varovanja ter zdravljenja podatkov

Kvizko sprašuje

Informacijska družba

Kvizko sprašuje

Komuniciranje, njegov pomen in oblike

Kvizko sprašuje

Značilnosti računalniške obdelave podatkov

Pomen zaščite podatkov

Pisno kodiranje podatkov

Pomen preglednic na funkcionalni ravni

Tehnologija veriženja blokov

Umetna inteligenca

Kvizko sprašuje

Algoritem

Vloga programa in programskega jezika

Vrste programskih jezikov, prevajanje in tolmačenje

Izbor in uporaba ustreznega programskega jezika

Osnovni gradniki izbranega programskega jezika (Python3)

Razvoj algoritma, diagram poteka in programska rešitev

Preskus in analiziranje programske rešitve

Dokumentiranje programov

Kvizko sprašuje

Razvoj celovite informacijske rešitve

Kvizko sprašuje